ผลประโยชน์ของพนักงาน

สวัสดิการของพนักงานเป็นส่วนสำคัญของระบบการจัดการค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เป็นค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงานโดยองค์กรหรือองค์กรอื่นในรูปแบบของสวัสดิการ

บริษัท ของเราจัดการประกันสังคมห้ากองทุนและกองทุนที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานหนึ่งกองทุน 

ชั่วโมงการทำงานคือแปดชั่วโมงห้าวัน

1792-202007091432357695.jpg

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว